Kommunikation handlar om att välja perspektiv

Oavsett hur vi kommunicerar om något – ett problem, en möjlighet, en upptäckt eller verksamhet  – så är det alltid ett val som framhäver vissa sidor av det vi pratar om. Beroende på hur vi väljer att kommunicera kan vi nå ut till specifika målgrupper eller öppna upp för en viss lösning, men riskerar samtidigt att utesluta andra. 

Att vi måste välja perspektiv är helt som det ska. Det går helt enkelt inte att kommunicera allt på en och samma gång.

Problemet är att vi inte alltid gör de här valen medvetet

När vi inte är medvetna om vilka perspektiv vi kommunicerar (eller utesluter!) riskerar vi att:

🔸inte nå ut till viktiga målgrupper (i värsta fall alienera dem)
🔸förbise lösningar på problem
🔸skapa eller öka intressekonflikter

Jag hjälper er göra de medvetna valen

Valen som leder till konstruktiva samtal och kommunikation som når fram. Med grund i retorikvetenskaplig forskning kan jag exempelvis erbjuda:

🔹Stöd i kommunikation av komplexa ämnen till olika målgrupper
🔹Hjälp med att förstå och hantera målkonflikter
🔹Analys av er kommunikation och verksamhet för att belysa hur ni kan arbeta med olika perspektiv för att nå era mål.

Hör av er så berättar jag mer!

Hej jag heter Johanna och är utbildad retorikkonsult bosatt utanför Stockholm.

Mitt hjärta klappar lite extra för frågor som rör skogsbruk, återbruk, demokrati och inkludering. Viktigast för mig är dock att få hjälpa andra nå ut med sin kunskap, sina idéer och perspektiv.

Med mig har jag en kandidatexamen i retorik med inriktning politisk kommunikation och hållbar utveckling, från Södertörns högskola. Jag har deltagit i flera forskningsprojekt som rör samverkan och inkludering och hittar ständigt nya sätt att utvecklas.

Kommer snart!

Har du frågor eller vill veta mer om hur vi kan jobba tillsammans?
Släng iväg ett meddelande så svarar jag så snart jag kan!