Burke – och varför du ska skapa drama

[testinlägg]

Pentadanalys är en retorisk analysmetod som fokuserar på en texts dramatiska delar. Analysen skapades av retorikern och litteraturvetaren Kenneth Burke, och är därför också ibland omnämnd som Burkes Pentad[1]. Metoden kan användas för att svara på varför något händer och vem som agerar. Denna metod bygger vidare på Kenneth Burkes tankar om dramatismen.

Vid textkomposition kan metoden också användas som disposition[2] eller som hjälp vid inventio.

Kenneth Burke utvecklade sina idéer om pentadanalysen i sitt verk A Grammar of Motives (1945). Pentaden formar där strukturen i dramatiken och för att finna denna struktur kopplar Burke fem retoriska element som ska finnas i alla berättelser till olika frågor – vem, vad, var, genom vilka medel, varför, hur och när[3]. Dessa frågor sammanfattas sedan i de delar som kom att utgöra Burkes så kallade Pentadanalys.

(text från wikipedia: pentadanalys)